irata-logo

ایراتا چیست؟

کسانی که تا به حال از خدمات و امکانات دست یابی با طناب بهره نبرده اند معمولا ‏چنین دیدگاه هایی دارند:‏
این کار خطرناک به نظر می رسد …..‏
‏ آیا اینکه از آن بالا آویزان شوند ایمن است ……؟
‏ چگونه می شود وقتی به طناب آویزان هستیم کار هم انجام دهیم ؟
‏ آیا قوانین سلامتی کارگران و مقررات ایمنی در این کار نقشی دارند و رعایت ‏می شوند …؟
پاسخی که توسط متخصصین شرکت های کار در ارتفاع داده می شود این است: کار با ‏طناب مانند هر کار دیگری دارای خطرات خاص خود است اما با دسته بندی و شناسایی خطرات ‏و مدیریت ریسک و نحوه پیشگیری از بروز خطر ، این رشته کاری نه تنها متضمن ایمنی بسیار ‏بالا است بلکه توانسته است تا حد بسیار بسیار قابل قبولی به هدف اصلی خود که همانا کار ‏بدون حادثه است نزدیک شود.‏

فلسفه ” اول ایمنی” در بیست سال گذشته توسط کمپانی های کار در ارتفاع پایه ریزی و ‏تبیین شد. در سال ۱۹۷۸ هنگامیکه چندین کمپانی پیشرو در این زمینه به این نتیجه رسیدند که ‏قوانین آن زمان بخوبی تکنیک های دستیابی با طناب را پوشش نمی دهد خود آنها طی ‏نشست های کارشناسی فراوان و مذاکرات فنی با‏HSE‏ (کمیسیون قوانین ایمنی و سلامت ‏کاری) یک گام مهم در زمینه وضع این قوانین برداشتند و ماحصل آن بوجود آمدن ‏irata‏ در ‏سال ۱۹۸۰‏‎ ‎بود.‏
و از آن زمان ‏irata‏ با توسعه روال ها و روش های کاری و مقررات و استانداردها ، سه ‏برنامه آموزشی برای کنترل و بهینه سازی قوانین و روال های کار در ارتفاع بوجود آورده است.‏

HSE‏ نیز در تدوین و تصویب و اجرایی نمودن این مقررات با ‏irata‏ همکاری بسیار ‏نزدیکی داشته است و حاصل آن تدوین مقررات قابل قبول و عملی در زمینه تکنیک های کار با ‏طناب بوده است .‏
در سال ۱۹۹۴ ‏irata‏ راهنمای اصلی کاربا طناب را منتشر نمود. این راهنما تمامی ‏شرکت ها را قادر به یکپارچه سازی شیوه های کار با طناب مطابق با قوانین موجود ایمنی و ‏سلامت نمود و با   این کار شیوه عملی و کاربردی کار با  طناب مشخص گشت. این راهنما ابزار و ‏ادوات و روش هایی را که کاربران   کار در ارتفاع و استفاده کنندگان شیوه های کار با طناب بکار ‏می گیرند را مشخص و نیازهای آنان را در جهت نیل به استانداردها اتحادیه اروپا ‏EN‏ مشخص ‏نموده است.‏
تمام کمپانی هایی که تحت قوانین ‏irata‏ فعالیت می کنند باید از لحاظ رعایت مقررات ‏و دستورات ‏irata‏ مورد رسیدگی دوره ای قرار گیرند.‏‎ ‎این رسیدگی هم در زمینه فنی و هم در ‏زمینه کیفی صورت می پذیرد.‏
از سال ۱۹۹۲ تمام تکنیسین هایی که در حوزه های صنعتی کار می کنند ملزم به ‏گذراندن دوره های آموزشی ‏irata‏ شده اند. این افراد مطابق با قوانین ” نیازمندی های اصلی ‏برای کار با طناب ” مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از موفقیت توسط ‏irata‏ مورد شناسایی و ‏تایید قرار می گیرند به قبول شدگان در این آزمون ها کد شناسایی ‏irata‏ داده می شود ‏همچنین به آنها کارت شناسایی و ‏logbook‏ اعطاء می شود. دوره های بازآموزی ‏irata‏ ‏تضمینی بر به روز بودن اطلاعات و توانایی های این افراد برای کار با طناب و در ارتفاع است.‏
امروز پس از بیشتر از ده سال از برداشته شدن گام های آغازین نیروی عظیمی از افراد ‏متخصص تعلیم دیده که مهارت های کاری خود را با مقررات و آموزش های هدفمند یکپارچه ‏ساخته اند در بازار کار وجود دارند و به یمن این افراد کمپانی های کار در ارتفاع قادر به ارائه هر ‏گونه خدمات در زمینه های گوناگون کاری می باشند و سرویس گیرندگان این کمپانی ها ‏بخوبی و با اطمینان خاطر از این توانایی ها بهره مند می شوند.‏
آمار نزدیک به صفر تلفات و حوادث خطرناک در طی این دوره بخوبی گواه این فلسفه ‏اصلی کاریirata ‎‏ است: به صفر رساندن اتفاقات.‏
آمار ایمنی ‏irata شرکت های صنعتی در حوزه های گوناگون که از خدمات ایمنی و روش های دسترسی ‏کار با طناب استفاده می کنند در مقیاس با همتایان خود که از روش های سنتی ایمنی بهره ‏می گیرند دارای آمار ایمنی بسیار بالا و حداقل حوادث ناشی از سقوط هستند. دلایل این امر را ‏می توان در زمینه ای زیر جستجو کرد:‏
زمان مورد نیاز برای دست یابی با طناب به سایت کارگاهی و انجام کار در آن ‏بسیار کمتر از زمان مشابه در روش های سنتی است. بعنوان مثال گاهی زمان ‏برای برپایی‎ ‎داربست به دور یک سازه بسیار بیشتر از زمان تعمیر آن سازه ‏می باشد. ‏
انجام کار در زمان کوتاه و کم شدن زمان حضور در محل کاری خود عامل مهمی در به ‏حداقل رساندن خطا و بروز خطر دارد طبعاً این زمان کمتر ، باعث کاهش هزینه های مرتبط نیز ‏می گردد.‏
تنها کسانی مجاز به کار بر روی سازه ها هستند که دوره های آموزشی را طی ‏نموده اند این افراد شناخت کامل و کافی نسبت به حوادث ، اتفاقات و روش ‏های ایمنی و کاری دارند . ‏ آنها بخوبی از سیستم های حمایتی برای مهار خود و ابزار بهره می گیرند.‏
در روش های سنتی مانند بالابر و داربست امکان سقوط ابزار و لوازم بسیار بالا ‏است و خود باعث بروز حوادث می شود.‏
روش‎ ‎های سنتی بخوبی جوابگوی ایمنی و کار در سازه های بلند مرتبه ‏بخصوص در مراحل تعمیر و نگهداری نمی باشند. همانند برج های بلند ‏پالایشگاه ها و دودکش ها.‏
‏ بعنوان مثال تورهای ایمنی رایج که پایین برج های بلند نصب می شود تنها می تواند تا ‏محوطه ای محدود و مشخص را پوشش دهد و در برابر سقوط از ارتفاع زیاد هیچ گونه کارآیی ‏ندارد.‏
سطوح ایراتا
بزرگترین علتی که  مدرک ایراتا را معتبرترین مدرک  کار در ارتفاع کرده ، آمار ایمنی بسیار بالا و سرعت و

راحتی در کار  است و این حاصل نمیشود ،مگر برنامه ریزی صحیح و سلسله مراتب دقیق برای  آموزش و کار.

کار با طناب تنها دروضعیتی بصورت ایمن می تواند انجام بگیرید که تمامی اپراتورها ضمن دیدن آموزش های لازم

دارای صلاحیت مناسب و تجربه کافی باشند .آنان باید بتوانند ابزاری که خود بشخصه و یا تحت نظر یک سرپرست

با آن کار می کنند بخوبی بکارگرفته و بازبینی نمایند.

برای نیل به این هدف IRATA یک سیستم آموزشی مرحله ای و سطح بندی شده را طراحی و اجرا نموده است

در این سیستم افراد بنا به دانش و اطلاعات و تجربه به سه بخش دسته بندی می شوند.
این تقسیم بندی در کتابچه ساعت کاری یا همان” معیار های اصلی جهت دریافت  تاییدیه کار در ارتفاع و کار با طناب”

کاملا مشخص شده است ، این سه سطح عبارتند از :

IRATA level 1

تکنیسینی که می تواند زیر نظر یک سرپرست سطح سه فعالیت های مشخص و تعیین شده ای را انجام دهد.
دوره آموزش چهار روز بعلاوه یک روزآزمون

IRATA level 2

تکنیسین نجات و پیشرو کسی که قادر است :
تنظیمات و کاگاه های کار با طناب را دایر کند.
مسئولیت امداد را بر عهده بگیرد.
زیر نظر یک سرپرست سطح سه  کارهای گوناگون را با طناب به انجام برساند.
دوره آموزش پنج روز بعلاوره یک روزآزمون

IRATA level 3

تکنسین سرپرست  :
می تواند مسئولیت تمامی فعالیت های کار با طناب را بر عهده بگیرد.
می تواند فنون و اطلاعاتی که سطوح ۱ و ۲  نیاز دارند را در اختیار آن ها بگذارد و اجرا کند.
به قوانین و مقررات مربوطه آگاهی کاملی دارد.
اطلاعات بنیادی و عمیقی در باره اجرای روش های پیشرفته امداد دارد.
دارای گواهینامه کمک های اولیه است و همچنین از برنامه  دوره های IRATA به خوبی مطلع است .
توانایی و صلاحیت برای نظارت بر روی سایر تکنیسین های IRATA در سطوح ۱و۲ و ۳ دارا می باشد.
دوره آموزش شش روز بعلاوره یک روزآزمون

glass-cleaning

دسترسی با طناب چیست؟

دسترسی با طناب

سیستم بین المللی دسترسی با طناب ابداع شده توسط اتحادیه ایراتا روشی است ایمن برای کار در ارتفاع که در آن برای دستیابی و استفرار در مکان کاری از طناب و تجهیزات مربوطه استفاده می گردد.
ایمنی و سرعت مزیت های اصلی سیستم دسترسی با طناب می باشند که امکان دستیابی به مکان های دشوار و انجام کار را با حداقل تداخل با سایر کارها فراهم می سازد.
مزیت مهم دیگر این سیستم, کاهش نسبت میزان خطرات بوجود آمده در کار به نفر-ساعت کار انجام شده در مقایسه با سایر روش ها است.
کاهش هزینه ها و عدم تخریب محیط زیست از دیگر مزایای سیستم های دسترسی با طناب می باشند.

دسترسی با طناب در چه جاهایی کاربرد دارد؟

در ابتدا سیستم های دسترسی با طناب برای صنعت نفت ابداع گردید. ولی به سرعت در سایر  صنایع جایگاه ویژه ای یافت. امروزه در بسیاری از پروژه های شهری (ساخت ساختمان ها و سازه های منحصر به فرد), صنعتی و زیست محیطی از سیستم های دسترسی با طناب استفاده می شود.

موارد استفاده از دسترسی با طناب به اختصار به شرح ذیل می باشد:

بازرسی و تست سازه:ndt

– بازدید از سازه ها
– تست غیر مخرب NDT
– شفت ها
– محیط های بسته
–  برج ها/ دکل ها و تیرها
–  تاسیسات رهگیری ماهواره ها و  رادارها

 

 

 

ساخت و ساز/ تعمیر و نگهداری: wind-turbine

– بازسازی بتن در پل ها و ساختمان های مرتفع
– بازسازی ساختمان های قدیمی/ تاریخی و مساجد
– توربین های بادی (انرژی های تجدید پذیر)
– آب بندی و نصب درزگیر ها
– سازه های حمایتی
– زنگار زدایی سطوح فلزی
– تعمیر و نگهداری دودکش های صنعتی و فلر ها

 

 

 

 

تمیزکاری و رنگ کاری: painting

– شستشو با جت آب
– سند بلاست
– رنگ کاری با دستگاه اسپری رنگ
– رنگ کاری با غلطک
– آماده سازی سطوح

 

 

 

 

خدمات ساختمانی: glass-cleaning

– تمیزکاری شیشه
– تعمیر و تعویض سطوح کامپوزیتی
– پیچ و رول پلاک نما
– پوشش دهی سطوح

 

 

 

 

 

ژئوتکنیک: geo

– نصب تکیه گاه های ثابت بر روی صخره ها
– میخ کوبی
– تزریق بتن
– نصب شبکه مشبک (مشینگ) برای جلوگیری از سقوط سنگ ها
– تقویت موضعی
– پایدارسازی سطوح با شیب زیاد

 

 

 

رسانه و تبلیغات: banner-2

– ایجاد صحنه های نمایش
– نورپردازی و صدا
– نصب بنر های تبلیغاتی
– تصویربرداری هوایی